Tag: ثبت-برند

۲۳
خرداد

اخذ جواز تاسیس

به مجوزی که اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی جهت اجرای یک فعالیت تولیدی – اقتصادی اخذ میکنند . جواز تاسیس به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به تولید محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است. مرجع صدور جواز بر حسب نوع فعالیت متفاوت

Read more

۹
خرداد

نکات مهم درباره ثبت برند

۱- یک برند معتبر نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول آن ، ریسک های درک شده کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد. ۲- از برند و آرم تجاری برای دریافت گواهی و نشان استاندارد استفاده می شود. ۳- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط

Read more