Tag: انحلال-راز

۲۳
خرداد

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ثبت شرکت مسئولیت محدود در تعریف

Read more

۲۰
خرداد

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که اعتبار بزرگی برای مشتریان به شمار می آید. زیرا از همان ابتدای کار، ثبت شرکت تضامنی نیاز به اعتماد به نفس و دقت زیادی دارد. اگرچه شرکت تضامنی یک شرکت مطمئن است اما افراد به دلیل مسئولیت زیاد تمایل به ثبت این شرکت نسبت به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ندارند. فقط در

Read more