اسلایدر نمونه کارها

نمونه کارهای امور ثبتی، حقوقی و…

ویژگی ها

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت مسئولیت محدود
دریافت گرید شرکت
دریافت کد اقتصادی
دریافت رتبه شرکت
انجام تغییرات شرکت

ثبت اختراع
ثبت طرح صنعتی
ثبت شرکت
ثبت موسسه
کارت بازرگانی
اخذ ایزو
ثبت برند
ثبت شرکت دانش بنیان
ثبت شرکت سهامی عام
ثبت موسسه چند منظوره

برخی موارد

Comments are closed.