مقاله ها

۹
خرداد

انواع ثبت شرکت

طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته

Read more

۹
خرداد

نکات مهم درباره ثبت برند

۱- یک برند معتبر نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول آن ، ریسک های درک شده کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد. ۲- از برند و آرم تجاری برای دریافت گواهی و نشان استاندارد استفاده می شود. ۳- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط

Read more